Kontakt Min konto Søg

Hvad kan vi hjælpe med?

Søg

Skriv

Skriv til os på info@ecoteck.dk

Link til din pilleovns Ecodesign

Den 1. januar 2022 trådte  nye EU-regler i kraft for produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel på 50 kW eller derunder. Rumopvarmere omfatter brændeovne, åbne pejse, pejseindsatse, pilleovne, pillebrændere (herunder pillefyr), masseovne, kakkelovne og brændekomfurer.

I det følgende ridses de vigtigste regler derfor op.

Brændeovnsforordning og brændeovnsbekendtgørelse

Pr. 1. januar 2022 træder EU-forordning 2015/1185 om krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel (herefter brændeovnsforordningen)1 i kraft i EU´s medlemslande.

Brændeovnsforordningen har umiddelbar retsvirkning i Danmark.

Brændeovnsbekendtgørelsen vil som følge af de nye EU-krav blive ændret og forventes udstedt snarest muligt i 2022. Bestemmelserne i brændeovnsforordningen har retsvirkning fra den 1. januar 2022, selvom den reviderede brændeovnsbekendtgørelse først bliver tilgængelig senere i 2022.

 

Rumopvarmere bragt i omsætning fra den 1. januar 2022 og senere

De nuværende danske grænseværdier og attestkrav bortfalder for rumopvarmere på 0-50 kW, der bringes i omsætning eller tages i brug første gang 1. januar 2022 eller senere. De nuværende regler for rumopvarmere på 50 kW eller derunder erstattes af brændeovnsforordningens regler, som gælder for de enkelte produkter, når de bringes i omsætning eller tages i brug for første gang. Rumopvarmere over 50 kW og op til 1.000 kW, der bringes i omsætning eller tages i brug for første gang den 1. januar 2022 og senere, er fortsat reguleret af brændeovnsbekendtgørelsen.

Nedenfor opdateres listen løbende.

Compact DOP

Compact overensstemmelseserklæring

Cristal3 7.0

Cristal Plus 9

Globe Glass DOP

Globe Glass overensstemmelseserklæring

Globe Glass Relax DOP

Globe Glass Relax overensstemmelseserklæring

Globe Glass Relax EcoDesign

Lone

Naja

NIS DOC

NIS: Bodil Carla Ethica Mona Nora Randi Rita Ronja 

NPS7 DOC

NPS7: Bodil Carla Ethica Mona Nora Randi Rita Ronja

NPS10

NX Evo 2

Perla 7

Pia

Prince

Prince vandovn

R70

Sat Aria DOP

Sat Aria overensstemmelseserklæring

Sat Relax DOP

Sat Relax overensstemmelseserklæring

Shell

Slot DOP

Slot overensstemmelseserklæring

Sound 5

Sound 7

Stork DOP

Stork Ecodesign

Sweet

TG17

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System