Kontakt Min konto Søg

Hvad kan vi hjælpe med?

Søg

Skriv

Skriv til os på info@ecoteck.dk

Miljø og ansvarlighed

Fordelen ved Træpilleovne

Al vor opvarmning bruger CO2-neutrale energikilder; træpiller / flis. Træpilleovnen/pilleovn er en fuldautomatisk brændeovn. Pilleovnen benytter Træpiller som Brændsel.

Pilleovne kan bruges som primær opvarmning eller som suplerende varme. Træpiller er et lavt miljøbelastende træbrændsel, lavet af sammenpresset savsmuldsaffald fra træindustrien.

De miljøvenlige, høj-effektive og lavt-forurenende træpilleovne sikrer en øjeblikkelig og langsigtet forbedring af miljøet og energiforbruget.

Vi har forpligtet os at nedbringe CO2-udslippet og bruge mere vedvarende energi.

Miljø & ansvarlighed

Skoven kan binde CO2

Som en tommelfingerregel svarer 1 kubikmeter træ til 1 ton CO2

I nyetablerede skove vil der i etableringsfasen ske en netto binding af CO2 indtil skoven bliver hugstmoden. Dvs. at skoven opbygger et lager af vedmasse, hvortil det bruger CO2. Såfremt skoven er permanent vil den opbyggede CO2 også være fjernet permanent fra atmosfæren. Størrelsen af denne ”CO2-oplagring” afhænger af træart, miljø, klima osv. Men en typisk dansk bøgeskov indeholder ca. 250 ton CO2 pr hektar.

I etablerede skove forudsættes det, at der er ligevægt mellem den mængde CO2, der optages af skoven og den mængde, der fjernes via hugst . Den oplagrede CO2mængde i skoven forudsættes derfor at være konstant.

Bæredygtigt og holdbart

Det træ, der hugges fra skovene vil på et eller andet tidspunkt blive nedbrudt og frigive den oplagrede CO2til atmosfæren. Men i og med at hugst fra skoven bliver forarbejdet til produkter som f.eks. møbler, huse, gulve, konstruktioner, etc. sker der en oplagring af CO2.

Man opnår også en større gevinst ved at lade træet erstatte fossile brændsler, så som Olie Gas, El, Kul. Disse fossile brændsler udleder betydeligt mere CO2. Ved at benytte træ , træpiller eller træflis skabes der balance i CO2. Den tid CO2 er oplagret, afhænger af produktets levetid, hvor eksempelvis lagringsperioden for aviser kun er et par måneder, mens træ i huskonstruktioner potentielt kan lagre CO2 i flere hundrede år. Europæiske studier har påvist, at den gennemsnitlige levetid for træprodukter i Europa er 33 år.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System